Osiedlegranica.pl
Łącznik Reja - Dębowa     [2018-10-25]

 

W związku z wnioskami mieszkańców na zebraniu osiedlowym, na zlecenie Urzędu Gminy Michałowice wykonane zostało oświetlenie w łączniku pomiędzy ulicą Reja a Dębową.

...czytaj dalejZajęcia     [2018-10-23]Koncert     [2018-10-15]Sabały z nakładką asfaltową     [2018-10-15]

 

 

Na zlecenie Urzędu Gminy Michałowice wykonana została nakładka asfaltowa na ulicy Sabały. 

 

...czytaj dalejZebranie osiedlowe     [2018-09-19]

W dniu 17 września b.r. w świetlicy osiedlowej odbyło się coroczne Ogólne Zebranie Mieszkańców. W zebraniu uczestniczyło około 140 osób (mieszkańcy oraz goście).

 

Mieszkańcy przeznaczyli budżet osiedlowy na :

- Zakup wyposażenia świetlicy osiedlowej;

- Organizację imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców osiedla;

- Zakupy związane z organizacją imprez i zajęć;

- Zakupy środków żywności –organizacja imprez aktywizujących mieszkańców;

- Organizację zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców.

 

Zarząd Osiedla omówił także wnioski mieszkańców zgłaszane na poprzednim zebraniu, stan realizacji zadań inwestycyjnych wykonanych przez Urząd Gminy na terenie Granicy  w b.r. oraz wnioski do budżetu Gminy Michałowice na rok 2019. We wniosku znalazły się:

- Przebudowa ul. Reja, ul. Ciszy leśnej, ul. Nałkowskiej

- Dofinansowanie Starostwa Powiatowego do kolejnych etapów przebudowy ul. Pruszkowskiej

- Wykonanie oświetlenia ulicznego: ul. Jagodowa, ul. Rekreacyjna, ul. Cyprysowa,

- Wykonanie kanalizacji i wodociągu: ul. Cyprysowa, ul. Jeżynowa, ul. Barbary

- Nakładki asfaltowe: ul. Cyprysowa ul. Letnia, ul. boczna od  Długiej,

- Budowa strefy rekreacji na terenie Wspólnoty gruntowej

- Odwodnienie ulicy Jodłowej

 

Ostatnim punktem zebrania były sprawy wniesione gdzie omówiono:

 

- kwestię wymiany korespondencji roznoszonej do skrzynek mieszkańców w sprawie lasu. Przedstawiciel właścicieli działek leśnych odczytał pismo złożone do Urzędu Gminy w tej sprawie bardzo krytycznie odnosząc się do działań jednego z komorowskich stowarzyszeń uznając działania za kłamliwe i propagandowe w okresie kampanii samorządowej. Stanowisko to wywołało wielkie brawa. Przedstawicielka właścicieli przedmiotowych terenów odczytała inne stanowisko (także bardzo  krytyczne wobec stowarzyszenia) przedstawiające sytuację pod kątem prawnym. To stanowisko także zostało zakończone wielkimi brawami. Niektóre osoby zgłaszały zbyt małą wiedzę w tym temacie prosząc o więcej szczegółów. Finalnie temat zakończono stwierdzeniem, iż konsultacje społeczne zgodnie z procedurą planistyczną są na późniejszym etapie i będą przeprowadzone tak, aby możliwe było wypowiedzenie się w tej sprawie wszystkim zainteresowanym.

- sprawę działań dążących do poprawy bezpieczeństwa na ulicy Pruszkowskiej. Mieszkańcy apelowali do siebie wzajemnie o wycięcie krzewów w pasach drogowych i przy chodnikach . Poruszono sprawę planowanej przebudowy skrzyżowania z ulicą Lawendową . Apelowano do przedstawicieli Policji o dodatkowe patrole.

- kwestię skuteczniejszej komunikacji z mieszkańcami zgłaszaną przez jedną z mieszkanek mimo, iż Granica posiada 18 tablic informacyjnych, mieszkańcy mają dostęp do strony internetowej i profilu na portalu społecznościowym Urzędu Gminy oraz do strony prowadzonej przez Zarząd.

 

Złożono wnioski o

 

- budowanie asfaltowych ścieżek rowerowych

- pilne uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Reja i Długą, który w opinii mieszkańców jest bardzo korzystny i przeszedł już pełen etap procedury planistycznej

- budowę progu spowalniającego w ulicy Wendy

- budowę odwodnienia skrzyżowania ulicy Filmowej i Norwida

- zgodę na umieszczenie krzyża w świetlicy osiedlowej.  

 

...czytaj dalejJoga     [2018-09-19]Podróż do krainy chmur     [2018-09-18]Zebranie mieszkańców Osiedla Granica     [2018-09-10]KONCERT     [2018-09-09]Plastyka     [2018-09-08]
Notice: Undefined variable: l in /home/asystent/domains/osiedlegranica.pl/public_html/newsy.php on line 21
Poprzednia strona  |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Następna strona

© 2023 OsiedleGranica.pl
Aktualności | Historia | Zaproszenia | Nasi przyjaciele | Galeria | Ważne kontakty | Kontakt || Asystent.pro