Osiedlegranica.pl
Wniosek do budżetu Starostwa Powiatu na rok 2014. - 2013-09-05

Protokół z zebrania Zarządu Osiedla. - 2013-08-29

Pismo do Radnego Powiatu w sprawie sygnalizacji świetlnej. - 2013-07-16

Pismo do UG w dotyczące spraw zgłaszanych przez mieszkańców na ogólnym zebraniu. - 2013-07-08

Pismo do UG w sprawie wykupu części działki pod przejście dla pieszych (ul. Pruszkowska) - 2013-07-08

Protokół z Ogólnego Zebrania Mieszkańców - 2012-09-20

Pismo do UG w sprawie sposobu wydatkowania dofinansowania Kół Emerytów z funduszu osiedlowego. - 2013-05-15

Pismo do UG w sprawie procedur organizacji imprez z funduszu osiedlowego. - 2013-05-15

Pismo do UG w sprawie zakupu i montażu koszy. - 2013-05-15

Pismo do UG w sprawie montażu stojaków na rowery. - 2013-05-15

Protokół z zebrania Zarządu Osiedla Granica. - 2013-05-09

Opinia Zarządu Osiedla Granica projektu zmiany organizacji ruchu. - 2013-04-26

Pismo do mieszkańców podpisanych pod petycją dotyczącą dzierżawy działki. - 2013-04-23

Pismo do mieszkańca w sprawie dzierżawy działki. - 2013-04-23

Opinia Zarządu Osiedla Granica w sprawie dzierżawy działki. - 2013-04-23

Pismo do UG w sprawie imprezy integracyjnej. - 2013-04-09

Pismo do GCK w sprawie nagrody w konkursie. - 2013-04-08

Pismo do UG w sprawie uprzątnięcia działek. - 2013-04-05

Pismo do UG w sprawie finansowania imprezy integracyjnej. - 2013-03-25

Pismo do WKD w sprawie sygnalizacji świetlnej. - 2013-04-04

Protokół z zebrania Zarządu Osiedla Granica. - 2013-03-26

Pismo do UG w sprawie zmiany godzin pracy urzędu (odpowiedź). - 2013-03-14

Pismo do Komendanta Policji w sprawie debaty o bezpieczeństwie. - 2013-03-11

Opinia Zarządu Osiedla w sprawie nadania nazw ulic. - 2013-03-08

Pismo do UG w sprawie uporządkowania danych adresowych mieszkańców Granicy. - 2013-03-07

Pismo do UG w sprawie organizacji zajęć z funduszu osiedlowego. - 2013-03-01

Pismo do UG w sprawie nasadzeń przy drogach gminnych. - 2013-02-27

Pismo do UG w sprawie wykupu części nieruchomości pod przejście dla pieszych. - 2013-02-25

Pismo do UG w sprawie uzupełnienia oznakowania ulicznego. - 2013-02-25

Pismo do Dyrekcji ZSP w sprawie sali na spotkanie animacyjne mieszkańców - 2013-02-20

Pismo do Dyrekcji ZSP w sprawie konkursu ekologicznego. - 2013-02-19

Pismo do UG w sprawie wydłużenia godzin pracy Urzędu. - 2013-02-18

Pismo do UG w sprawie zalewania posesji na ulicy Jodlowej. - 2013-02-06

Pismo do UG w sprawie przejścia między ulica Dębową, a lasem - 2013-01-24

Pismo do UG w sprawie sygnalizacji świtlenj przy ZSP - 2013-01-24

Protokół z zebrania Zarządu - 2013-01-04

Protokół z zebrania Zarządu. - 2012-12-13

Pismo w sprawie nadania nazw ulic. - 2013-01-06

Pismo do UG w sprawie poprawy stanu dróg - 2013-01-06

Pismo do UG w sprawie budowy oświetlenia ulicznego - 2013-01-06

Pismo do UG w sprawie budowy placu zabaw przy ulicy Poprzecznej. - 2013-01-06

Pismo do UG w sprawie awarii wodociagowych. - 2013-01-07

Pismo do UG w sprawie wspólnoty gruntowej. - 2012-10-01

Pismo w sprawie oświetlenia ulicznego - 2012-11-05

Pismo do UG w sprawie okręgów wyborczych - 2012-09-28

Protkół z Zebrania Zarządu - 2012-10-01

Pismo do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 9 w Nowej Wsi - 2012-09-24

Pismo do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Koło nr. 1 w Komorowie - 2012-09-24

Pismo w sprawie ścieżki między ulicą Dębowaa a lasem - 2012-09-26

Wniosek - fundusz osiedlowy - 2012-09-20

Uchwała Ogólnego Zebrania Mieszkańców - 2012-09-20

Pismo w sprawie uporządkowania działki własności Urzędu Gminy - 2012-09-17

Pismo w sprawie zmiany organizacji ruchu przy ZSP - 2012-09-26

Wnioski do budżetu Urzędu Gminy na rok 2013 - 2012-09-26

Wnioski do budżetu Starostwa Powiatowego na rok 2013 - 2012-09-13

Protokół z zebrania Zarządu - 2012-09-17

Protokół z zebrania wyborczego w dniu 6 września 2012 roku - 2012-09-12

Załącznik do Statutu Osiedla Granica - 2012-09-10

Statut Osiedle Granica - 2012-09-10

© 2023 OsiedleGranica.pl
Aktualności | Historia | Zaproszenia | Nasi przyjaciele | Galeria | Ważne kontakty | Kontakt || Asystent.pro