Osiedlegranica.pl

 

 

Urząd Gminy Michałowice

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice
tel./fax: (22) 3509191
(22) 3509101
sekretariat@michalowice.pl

http://michalowice.pl/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Michałowice z siedzibą w Nowej Wsi

 ulGłówna 52a

05-806 Nowa Wieś

gops@michalowice.pl

http://www.gops.michalowice.pl/

Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. M. Dąbrowskiej w Komorowie

 ul. M. Dąbrowskiej 12/20

05-806 Komorów

tel: (22)758-06-37;  (22)758-02-48

liceum@komorow.edu.pl

http://www.komorow.edu.pl/

Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. M. Kopernika w Nowej Wsi

 ulGłówna 96

05-806 Nowa Wieś

tel: (22) 758-26-05 szkoła

tel: (22) 758-26-51 przedszkole

szkola@nowawies.pl

http://www.nowawies.pl/

Gminna Biblioteka Publiczna

im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

 ul. Kraszewskiego 3

05-806 Komorów

tel: (22)758-01-84

informacje@biblioteka-komorow.pl

http://www.biblioteka-komorow.pl/

Policja w Regułach

 

Szczegóły

 

 

Komenda Powiatowa Policji

 

Szczegóły

 

Państwowa Straż Pożarna w Pruszkowie

 

Szczegóły

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi

 

Szczegóły

 

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

 

Szczegóły

 

Pogotowie Energetyczne

(Rejon Pruszków)

 

Szczegóły

 

Pogotowie Gazowe

 

tel. (22)621-24-71, 992

 

Oświetlenie Uliczne

 

Szczegoły

 

Awarie Sieci Wodociągowej

 

Szczegóły

 

Awarie Kanalizacji

 

Szczegóły
Przychodnie Lekarskie

ul.Berylowa, Komorów 
tel.(22)758-00-85

ul.Turkusowa, Komorów 
tel.(22)759-16-57

Apteki

ul. Ceglana, Komorów
tel. (22)758-02-21

ul. Berylowa, Komorów
tel. (22)758-00-82

© 2023 OsiedleGranica.pl
Aktualności | Historia | Zaproszenia | Nasi przyjaciele | Galeria | Ważne kontakty | Kontakt || Asystent.pro